GENERELLA RÅD FÖR ARBETSDAGAR OCH VERKSAMHET INOM BÅTKLUBB ELLER BÅTFÖRBUND

2020-03-30
Generella råd för organiserade verksamheter inom båtklubb eller båtförbund med anledning av Covid-19.

OBS: Denna text ska endast ses som tips kring hur man som båtklubb eller förbund kan förfara när det gäller arbetsplikt, vakttjänstgöring, etc.

Det mesta båtklubbs- eller förbundsarbetet går att lösa utan smittorisker, men kan komma att kräva lite flexibilitet av alla och det kanske kommer att krävas undantag från stadgar och föreskrifter som normalt ska följas.

Sjösättningsdagar eller arbetsdagar klassas inte som allmän sammankomst och det är upp till varje båtklubb att avgöra hur man ska hantera frågan och för varje enskild medlem om man ska delta eller inte. Smittspridningsrisken bedöms som låg vid utomhusaktiviteter.

Äldre människor eller andra som av olika skäl ingår i riskgruppen, bör kunna undantas från arbets- och sjösättningsplikter och stanna hemma. Sjösättningen kanske kan göras av någon annan i båtklubben istället? Tänk på att kolla upp försäkringarna först. Kontakta Svenska Sjö om ni har frågor gällande båtklubbens ansvarsförsäkring.

Endast utomhusaktiviteter rekommenderas. Medlemsmöten och samlingar går att genomföra utomhus med bra kläder. Använd digitala kanaler för att sprida information.

Vid vakttjänst

Fundera hur medlemmarna kan ta sig till och från båtklubben. Uppmana medlemmarna att ta kontakt via telefon innan vaktpasset att och stämma av att hen är frisk. Skapa rutiner för ensamvakter och ev. undantag från sanktioner pga att man inte kan utföra sitt/sina vaktpass.

Vid större samlingar i samband med till exempel vårstädning, sjösättning eller dylikt

Uppmana samtliga att hålla avståndet mellan varandra och att ha en noggrann handhygien. Hälsa inte genom att skaka hand utan undvik all kroppskontakt. Dela in arbetslag eller liknade i mindre grupper.

Allt arbete kanske inte måste genomföras i grupp och under samma dag? Sammanställ arbetslistor som medlemmarna kan rapportera av vart efter arbetena blir utförda.
De uppdrag som innebär att det inte går att undvika att deltagarna kommer nära varandra och därmed riskerar att överföra smitta, bör skjutas upp till ett senare tillfälle.

Årsmöten och liknande evenemang hanterar båtklubbar och förbund på olika sätt

En del klubbar har valt att skjuta upp årsmötet till ett senare tillfälle medan andra har valt att sköta det som ett webb-baserat möte, några har genomfört årsmötet utomhus. Här väljer naturligtvis man det som passar bäst för just den klubben eller förbundet.

Fler råd om hur man bör agera finns på bifogade länk till Folkhälsomyndigheten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om medlemsmöten i båtförbund och båtklubbar med anledning av risken för Coronoasmittan

Många båtklubbar och båtförbund håller normalt årsmöte eller medlemsmöte denna tid på året. Regeringen har gått ut med ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Det är under rådande omständigheter rimligt att skjuta upp medlemsmöten för att minska risken för smitta, för att skydda våra äldre och personer i riskgrupperna. Läs mer, klicka på länken ovan. 

 

 

 

 

 

Välkommen till Västernorrlands Båtförbund

Västernorrlands Båtförbund är länken mellan länets medlemsklubbar och Svenska Båtunionen, SBU. Vi är också remissinstans till kommuner och myndigheter. Svenska Båtunionen, är högsta organ i landet för båtlivsfrågor gentemot Regering och Riksdag.

Vi båtägare har gemensamt båtlivet som en viktig del i tillvaron. Det finns mängder av intressanta saker att prata om när vi träffas. Oavsett om vi möts ute i någon gästhamn, på gatan eller via nätet, kan vi dela kunskap om sjön eller båten och berika oss av erfarenheterna!

Förbundet består av en styrelse som arbetar ideellt med frågor som rör båtlivet på många sätt. Vi är valda av medlemsklubbarna och brinner för att båtlivet ska bli så bra som möjligt.

Välkommen att titta in på de övriga sidorna!