BAS-M Registret

BAS-M-registret BAS-M kallas det register som SBU tillhandahåller och t. ex. använder för att få adresser till alla båtklubbsmedlemmar för tidningen ”Båtliv”. Därför är det viktigt att detta register hålls aktuellt!

Under våren 2014 kommer förbundet att erbjuda utbildning i BAS-programmet med stöd från sakkunnig i Stockholm. Inom kort kommer de som anmält sitt intresse ute i klubbarna, att kallas för en dags utbildning.

Vi i förbundsstyrelsen är angelägen att detta BAS-program används, och är glada för de rapporter från klubbar som redan är igång. Men fler måste börja använda programmet. Vi kommer att erbjuda flera tillfällen med utbildning för båtklubbarnas ansvariga. Bevaka vår hemsida när nästa tillfälle kommer!

Utbildningen är gratis för två deltagare ur varje båtklubb.
De som matar in uppgifter om klubbens alla medlemmar bör också noggrant föra in nya medlemmar liksom ta bort de som går ur klubben. Det antal medlemmar som klubben meddelar, är också ett underlag vid Båtdagen (förbundets årsmöte) vid röstning, s.k. ”röstetal”. Speciella regler gäller för detta.

Mejla eller ring till vår ordförande för mer information. >>