Skrotningspengar fryser inne om vi inte skyndar oss

 Det har kommit information om att det finns skrotningspremiepengar kvar inom Båtretur vilket gör att det just nu är väldigt billigt att återvinna uttjänta båtar som ligger och tar plats och skräpar ner.

Det finns skrotningspengar kvar som måste ta slut!

Om ni har koll på båtklubbar som har skrotbåtar liggande är det nu helt gratis att skrota båtarna inkl. transport om klubben kan få ihop minst fyra båtar på samma ställen. Båtarna behöver dock vara sanerade från oljor, bränslen, batterier, gasoltuber, mm

Det är bråttom att få in dessa om det ska vara gratis då pengarna annars fryser inne vid årsskiftet.

Vet ni några båtklubbar som har båtar liggande så vore det bra om ni kan sprida ryktet!

 

För mer info kontakta Båtretur 0771-808181.

 

Vänliga hälsningar

 

Peter Karlsson

Verksamhetschef, Svenska Båtunionen

 

Epost: peter@batunionen.com

Tel. dir: +468-54585961

 

Besöksadress:

Af Pontins väg 6

11521 Stockholm


Nyheter gällande BAS 
Svenska Båtunionens kollektiva verksamhetssystem

Du får detta brev för att du är registrerad som styrelseledamot, IT-ansvarig, registeransvarig eller kansliansvarig i båtförbund eller båtklubb.

Öppna brevet i din webbläsare

Vecka 46 2019 

Innehåll i detta brev

·         Utbildning BAS-K

·         Ny release 6 november

·         Årsrapport 2020

·         Billecta - Svenska Sjö 

·         BAS och BankID

·         Stort utvecklingsprojekt i BAS

 

Utbildning

Höst är utbildningstid. Vi har fortfarande platser vid utbildningstillfällen i nästa vecka (v 47). Ett tillfälle i Göteborg och tre tillfällen i Stockholm, bl a en nyinsatt fördjupning i BAS-K ekonomiadministration 20 november. Anmäl dig här.

Hittar du inget som passar? Kontakta ditt regionala båtförbund eller närmsta BAS-coach

Ny release 6 november

Onsdag 6 november släpptes en ny release av BAS.

Läs om releasens innehåll på https://bas.batunionen.se/Wiki/page/155

 

Årsrapport 

Seglationssäsongen är över för de flesta och årets närmar sig sitt slut. Efter årsskiftet, under januari, skall båtklubb ansluten till något av Svenska Båtunionens båtförbund lämna "Årsrapport" i medlemssystemet BAS. Årsrapporten innehåller antal medlemmar i olika kategorier i klubben. Denna medlemsstatistik är grund för klubbens medlemsavgift till båtförbundet samt röstetal vid båtförbundets Båtdag (årsmöte) och andra medlemsmöten.

För att rapporteringen skall gå lätt är det väldigt bra att se till att medlemsregistret i BAS-K är uppdaterat och korrekt före årsskiftet. Vid årsskiftet görs nämligen en preliminär årsrapport genom att registrerade medlemmar räknas automatiskt. Om födelsedatum också finns registrerat så kommer systemet även att hitta ungdomsmedlemmar. Har du korrekt register före årsskiftet behöver du bara gå in i årsrapporten efter årsskiftet och godkänna med ett klick. Den automatiska räkningen görs endast en gång (tidigt 1 januari). Ändringar i medlemsregistret efter årsskiftet kommer därför inte att påverka den preliminära årsrapporten. Stämmer inte medlemsantalen i den preliminära årsrapporten måste du ändra dem manuellt (vilket du kan göra 1-31 januari).

https://youtu.be/G1thAdyOOz0 finns en film med instruktioner hur du gör årsrapporten.

 

Billecta

Vi vill gärna slå ett slag för Billectas tjänster kopplade till BAS-K. Billecta erbjuder prisvärda tjänster kring fakturering och betalningshantering och de är väl kopplade till BAS-K. BAS-coachen Janne Thelin (jan.thelin@bas.batunionen.se) är mycket kunnig gällande BAS-K och Billecta. Läs i BAS-manualen eller kontakta Janne om du har frågor kring Billecta.

Svenska Sjö är en annan av Svenska Båtunionens partners (båtorganisationerna äger Svenska Sjö). Det går att välja att låta information från Svenska Sjö gå med i Billectas fakturadistribution, då betalar Svenska Sjö för distributionskostnaderna (endast distributionskostnad, inte för övriga tjänster).

Det fungerar enligt följande: Klubben får faktura från Billecta gällande de tjänster man avtalat om och använt, inklusive distributionskostnader. Två gånger per år kommer Svenska Sjö att få uppgift om vilka klubbar som låtit Svenska Sjö-information gå med i sina utskick och vad detta kostat. Därefter betalar Svenska Sjö ut distributionskostnaden till klubben med automatik, utan att klubben behöver agera. Klubben kommer alltså att få lägga ut pengarna (betala till Billecta) en tid för att sedan få tillbaka (från Svenska Sjö) i efterhand.

BAS och BankID

Vi planerar att införa BankID som identifiering av användare i BAS. Till att börja med kommer vi troligen att kräva det av användare med administratörsbehörighet i BAS (användare som kan behandla andra personers uppgifter). Eventuellt kommer vi även att erbjuda övriga användare att använda BankID som ett av flera identifieringsalternativ. Idag erbjuder vi identifiering med användarnamn/e-postadress och lösenord eller med Facebook.

Planerna är inte klara och nödvändiga beslut är heller inte fattade gällande detta. Vi vill bara informera i god tid om våra planer.

 

Stort utvecklingsprojekt i BAS

BAS-kommittén har lagt fram ett förslag till utvecklingsprojekt för Svenska Båtunionens styrelse. Projektet innebär ett lyft av BAS tekniska plattform och genom detta kunna lyfta användargränssnittet i BAS till en modern nivå.

Förra plattformslyftet gjordes för sju år sedan (2012) vilket var sju år efter starten av BAS (2005).

Förslaget grundar sig i att vi vill få tillgång till ny teknik för att kunna utveckla användargränssnittet till ett modernt gränssnitt som går bra att använda på alla typer av datorer och mobila enheter. Vi kommer inte att nöja oss med ett tekniskt lyft. I projektet ingår utveckling av hela användargränssnittet, dvs vi kommer att titta på processer och arbetsflöden samt led- och hjälpfunktioner mm.

Styrelsen stöder projektet och har beslutat lägga fram det i verksamhetsplan och budget 2020-2021.

 

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support”.

Om felet innebär att du inte kan logga in i BAS så kan du använda e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

 Gary Börjesson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyheter gällande BAS 
Svenska Båtunionens kollektiva verksamhetssystem


Öppna brevet i din webbläsare

 

Vecka 38 2019 

Innehåll i detta brev

 • Utbildning BAS-K
 • Nya användaravtal
 • Inriktning för utvecklingen av BAS
 • Billecta - Svenska Sjö
 • Aktuell release

 

Utbildning BAS-K

Vi har nu lagt in ett antal utbildningar i BAS-K i kalendern på www.batunionen.se. Om du söker utbildning närmare dig eller kanske rent av hos din klubb - kontakta närmsta BAS-coach. Du hittar lista här.

Nya användaravtal

Vi har nu börjat distributionen av användaravtal i BAS. Vi kallar det för samarbetsavtal och det fungerar bl a som ömsesidigt personuppgiftsbiträdesavtal mellan organisationerna inom Svenska Båtunionen. Samarbetsavtalets parter är organisationerna inom Svenska Båtunionen - Svenska Båtunionen, båtklubbarna och båtförbunden. Avtalet beskriver och reglerar organisationernas åtaganden främst gällande behandling av personuppgifter i BAS.

Avtalet distribueras, via inloggningen till BAS, till person(er) med behörighet som administratör i båtklubb eller båtförbund. Detta för att det är vår rakaste kommunikationsväg för liknande handlingar. Observera att avtalet är på organisationsnivå, dvs ni behöver ta upp det i styrelsen för behandling och ni skall se att rätt personer har administrationsbehörighet och att de har rätt att godkänna avtalet.

Inledningsvis har ni på er till 31 oktober att godkänna avtalet. Fortsättningsvis kommer nya administratörer ha en månad på sig att godkänna avtalet. Har avtalet inte godkänts när fristen går ut så kommer administratörsrättigheterna att upphöra. Användarkontot kommer att finnas kvar på personnivå men endast med läsrättighet på egna medlemsdata.

Till avtalet finns även en instruktion kopplad. Instruktionen hjälper oss med hur vi skall göra för att leva upp till avtalet och till vår gemensamma integritetspolicy.

 

Inriktning för utvecklingen av BAS

BAS-kommittén arbetar nu med verksamhetsplaneringen för 2020 och 2021. Gällande systemutvecklingen kommer mycket kraft ägnas åt att förnya användargränssnittet, främst avseende användning på flera enheter (skärmstorlekar) men även gällande arbetsflöden och processer.

Billecta - Svenska Sjö 

Vi har en tredjepartsleverantör för faktureringstjänster - Billecta. Svenska Sjö är en annan av Svenska Båtunionens partners (båtorganisationerna äger Svenska Sjö). Billecta tar betalt för sina tjänster. Det går att välja att låta information från Svenska Sjö gå med i fakturadistributionen, då betalar Svenska Sjö för distributionskostnaderna. Arrangemangen kring detta har varit oklara under våren efter att Billecta själva tagit över faktureringen av tjänsterna. Nu är det utrett.

Klubben kommer även fortsättningsvis att få faktura från Billecta gällande de tjänster man avtalat om och använt. Två gånger per år kommer Svenska Sjö att få uppgift om vilka klubbar som låtit Svenska Sjö-information gå med i sina utskick och vad detta kostat. Då kan de betala ut distributionskostnaden till klubben med automatik, utan att klubben behöver agera. Klubben kommer alltså att få lägga ut pengarna (betala till Billecta) en tid för att sedan få tillbaka (från Svenska Sjö) i efterhand.

De första utbetalningarna från Svenska Sjö bör ha kommit. Det handlar då om ersättning för vårens distributionskostnader.

Aktuell release

Innehåll i senaste releasen kan du läsa om här.
Har ni synpunkter / idéer kring utveckling är vi tacksamma om ni, som vanligt, använder Hjälp-menyn i BAS och beskriver era önskemål.

Vi håller nu på med beställningen av release 2 2019.

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support”.

Om felet innebär att du inte kan logga in i BAS så kan du använda e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

Gary Börjesson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 Svenska BÃ¥tunionen

Vecka 15 2019 

 

Innehåll i detta brev

·         BAS-kommittén

·         Utbildning BAS-K

·         Billecta

·         Dataskyddsförordningen och BAS

·         Ändring av postnummer 

 

 

Ändringar i BAS-kommittén

Christer Eriksson, som varit BAS-kommitténs ordförande, valdes till ordförande i Svenska Båtunionen vid Båtriksdagen förra helgen. Grattis Christer! Tyvärr medför det att Christer kommer att lämna BAS-kommittén. Den nya styrelsen för SBU är nu inne i konstitueringsfasen. Vi får återkomma gällande vem som tar över BAS-kommittén.

 

Utbildning BAS-K

Vi har lagt in en extra BAS-K fördjupningskurs i Stockholm 25 april. Inriktningen på denna blir en kombination av ekonomiadministration, schema- och köhantering.

6 maj har vi en grundutbildning i BAS-K i Göteborg.

I kalendern på vår hemsida (www.båtunionen.se) hittar du annonserade utbildningstillfällen. Har du inte möjlighet att delta vid något av dessa men ändå vill utbilda dig i BAS-K så vänder du dig till närmsta BAS-coach för hjälp. Hen hjälper till att ordna med utbildning för dig och kan även hjälpa till med specifika frågeställningar kring BAS-K.

 

Nya faktureringsrutiner för Billecta-användarna

I BAS-K kan man avtala med en tredjeparts tjänsteleverantör som heter Billecta. Billecta kan ordna med fakturadistribution och betaltjänster. Hittills har Billecta fakturerat SBU centralt för deras tjänster, varefter SBU fakturerat användande båtklubbar. Nu kommer Billecta att sköta hela kontakten med användande klubbar. Ni som använder Billecta kommer alltså att få fakturan direkt från dem i fortsättningen.

Svenska Sjö kommer även fortsättningsvis att sponsra transaktionskostnaderna om man skickar information om Svenska Sjö med fakturorna. Ersättningen får man genom att lämna kopia på Billectafakturan till Svenska Sjö.

Exempel på Billectas tjänster och kostnader:
För funktionerna autogiro, Swish, e-faktura, automatisk avprickning av inbetalningar, automatisk påminnelse- och kravhantering debiteras en fast månadskostnad om 99 sek per mån. 

Transaktionspriser som tillkommer: 
Brevfaktura: 5 SEK
E-faktura: 3,80 SEK
SMS-faktura: 0,50 SEK
E-postfaktura: 0,30 SEK

Dataskyddsförordningen och BAS

GDPR kräver personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Detta innebär att de olika organisationerna inom BAS behöver upprätta avtal mellan sig gällande de behandlingar som görs i BAS.

Vi har valt ett arrangemang som innebär ett ömsesidigt avtal omfattande alla som använder BAS, dvs SBU, de regionala båtförbunden och alla båtklubbarna.

Vi har nu fastställt alla nödvändiga dokument - samarbetsavtal, instruktion för behandling av personuppgifter, policy och information till registrerad. Dessutom har vi tagit fram en mall för biträdesavtal som organisation inom SBU kan använda vid anlitande av externt personuppgiftsbiträde.

Det här innebär att en organisation inom SBU som använder BAS får tillgång till personuppgiftspolicy, instruktioner och information till registrerad. Endast mindre justeringar kan behövas för att fånga upp egen verksamhet utanför BAS.

Detta "paket" kommer att rullas ut under våren och sommaren.

 

Ändring av postnummer

Vi märker att det ändras postnummer på lite olika platser i landet just nu. Många hör av sig när de inte får tidningen Båtliv på grund av felaktigt postnummer. Glöm inte att underhålla era medlemsregister.

 

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support”.

Om felet innebär att du inte kan logga in i BAS så kan du använda e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS
Nyheter gällande BAS 
Svenska Båtunionens kollektiva verksamhetssystem


 

Vecka 13 2019 

 

Innehåll i detta brev

·         Utbildning BAS-K

·         Dataskyddsförordningen och BAS

·         Konferens för BAS-coacher 23 mars 2019

·         Dataskyddsförordningen - GDPR utbildning

·         Prishöjning SMS

 

Utbildning BAS-K

I kalendern på vår hemsida (www.båtunionen.se) hittar du annonserade utbildningstillfällen. I nuläget finns ett antal tillfällen förlagda till Svenska Båtunionens kansli på Djurgården i Stockholm. Har du inte möjlighet att ta dig till Stockholm men ändå vill utbilda dig i BAS-K så vänder du dig till närmsta BAS-coach för hjälp. Hen hjälper till att ordna med utbildning för dig och kan även hjälpa till med specifika frågeställningar kring BAS-K.

Dataskyddsförordningen och BAS

GDPR kräver personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Detta innebär att de olika organisationerna inom BAS behöver upprätta avtal mellan sig gällande de behandlingar som görs i BAS.

Vi har länge brottats med hur detta skall gå till utan att alla drunknar i avtal. Nu har vi anlitat en advokat, som är en auktoritet inom it-juridikområdet, för att reda ut förhållanden inom BAS.

Vi har nu fått förslag gällande alla nödvändiga dokument - samarbetsavtal, instruktion för behandling av personuppgifter, policy och information till registrerad. Vi har även gått igenom förslagen tillsammans med advokaten så att styrelsen har helt färdiga förslag att ta ställning till. Vi skall även fastställa en kommunikationsplan för hur och när avtal och styrdokument skall införas i organisationerna.

Arrangemanget innebär ett ömsesidigt avtal omfattande alla som använder BAS, dvs SBU, de regionala båtförbunden och alla båtklubbarna.

Konferens för BAS-coacher lördag 23 mars 2019

Lördagen 23 mars samlades 13 BAS-coacher hos Svenska Båtunionens kansli i Stockholm. Fyra av dessa är nya vilket innebär att vi nu har 22 BAS-coacher spridda över landet. Förutom att introducera de nya coacherna dryftades "vardagsproblem" av olika slag. 

Lista med alla BAS-coacher finns här.

Vad är en BAS-coach?

En BAS-coach är en person med uppdrag att svara för BAS i en region. Det är ett ideellt uppdrag. SBUs BAS-kommitté tillsätter BAS-coach efter prövning.

BAS-coachens uppdrag:

 • att introducera och hjälpa klubbar igång med användningen av BAS-K
 • att ha ett helhetsgrepp om BAS-användarna inom regionen och arbeta för att tillmötesgå deras behov av stöd och utbildning.
 • att anordna användarutbildningar och användarträffar i BAS-K och BAS-F inom regionen.
 • att efter egna möjligheter och förmåga delta i användarsupport.

Dataskyddsförordningen - GDPR - utbildning

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har nu varit i kraft i nästan ett år. Det är viktigt för alla organisationer som behandlar personuppgifter att ha koll på GDPR. Klubbens styrelse är ansvarig för klubbens verksamhet, inklusive behandling av personuppgifter. Brott mot GDPR kan ge sanktionsavgift, stora belopp vid svårare brott. Du har väl inte missat att det ges utbildning på olika platser i landet. Hittar du inget utbildningstillfälle inom räckhåll - kontakta ditt regionala båtförbund eller närmaste BAS-coach så försöker vi ordna med detta.

Kommande utbildningstillfällen hittar du på www.båtunionen.se i kalendern. Där finns även länk till anmälan. Det finns för närvarande endast ett bokat tillfälle kvar i kalendern.

17 APR Utbildning – GDPR, Dataskyddsförordningen – First Hotel Kramm, Kramfors

Den utbildning i GDPR som Svenska Båtunionen håller innebär vanligtvis ett pass om tre timmar inklusive fikapaus. Vi går igenom vad GDPR är, vilka skyldigheter klubben har och vilka rättigheter registrerad (medlemmen) har. Vi går även igenom praktiska tips om hur klubben kan ta sig an GDPR-arbetet.

På hemsidan www.båtunionen.se publiceras information om SBUs arbete inom GDPR-området. Vi tar fram information, verktyg och mallar som klubben har nytta av i sitt arbete med GDPR.  

Prishöjning SMS

Priset för att skicka SMS från BAS har höjts från årsskiftet. Det nya priset är 49 öre per SMS. Höjningen beror av att kostnaden har ökat för oss, men vi har inte höjt priset för användarna sedan möjligheten infördes. Vi kommer även att införa nya rutiner som innebär tätare fakturering av tilläggstjänster i BAS. Det har helt enkelt blivit så populärt att använda sådana tjänster att kostnaden blir för stor att finansiera årsvis, vi måste omsätta snabbare.

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support” eller på e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

Christer Eriksson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se

Svenska Båtunionen

 Vecka 9 2019 

 

Innehåll i detta brev

·         Utbildning BAS-K

·         Dataskyddsförordningen och BAS

·         Problem med e-postutskick från BAS

·         Inbjudan till konferens för BAS-coacher 23 mars 2019

·         Dataskyddsförordningen - GDPR utbildning

·         Prishöjning SMS

 

Utbildning BAS-K

I kalendern på vår hemsida (www.båtunionen.se) hittar du annonserade utbildningstillfällen. I nuläget finns ett antal nyligen upplagda tillfällen förlagda till Svenska Båtunionens kansli på Djurgården i Stockholm. Har du inte möjlighet att ta dig till Stockholm men ändå vill utbilda dig i BAS-K så vänder du dig till närmsta BAS-coach för hjälp. Hen hjälper till att ordna med utbildning för dig och kan även hjälpa till med specifika frågeställningar kring BAS-K.

Dataskyddsförordningen och BAS

GDPR kräver personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Detta innebär att de olika organisationerna inom BAS behöver upprätta avtal mellan sig gällande de behandlingar som görs i BAS.

Vi har länge brottats med hur detta skall gå till utan att alla drunknar i avtal. Nu har vi anlitat en advokat, som är en auktoritet inom it-juridikområdet, för att reda ut förhållanden inom BAS. Vi har fått ett förslag till samarbetsavtal från advokaten som SBUs styrelse beslutat anta. Nu återstår att ta fram kompletterande dokument vilket samma advokat just nu arbetar med. Vi räknar med att inom kort komma ut med nya användarvillkor mm.

Arrangemanget innebär ett ömsesidigt avtal omfattande alla som använder BAS, dvs SBU, de regionala båtförbunden och alla båtklubbarna.

Problem med e-postutskick från BAS

Vi hoppas nu ha fått ordning på problemen med e-postutskick till Telia privatadresser (nn@telia.com). Vi upplevde, från slutet vecka 7 fram till början vecka 9, att e-postmeddelanden som skickats via BAS e-postfunktioner till Telia privatadresser (nn@telia.com) blockerades av Telia så att mottagarna inte fick meddelandet. Vi har haft en intensiv kontakt med Telia och nu fått till justeringar som gör att e-posten går fram. Vi övervakar nu och försöker upptäcka om problemet återkommer. Hittills har allt fungerat som det ska.

Inbjudan till konferens för BAS-coacher 23 mars 2019

Är du intresserad av att bli BAS-coach, eller är du BAS-coach och vill träffa kollegor och förkovra dig? Då ska du boka lördag 23 mars. Det blir en heldag i Svenska Båtunionens lokaler på Djurgården i Stockholm.

Vad är en BAS-coach?

En BAS-coach är en person med uppdrag att svara för BAS i en region. Det är ett ideellt uppdrag. SBUs BAS-kommitté tillsätter BAS-coach efter prövning.

BAS-coachens uppdrag:

 • att introducera och hjälpa klubbar igång med användningen av BAS-K
 • att ha ett helhetsgrepp om BAS-användarna inom regionen och arbeta för att tillmötesgå deras behov av stöd och utbildning.
 • att anordna användarutbildningar och användarträffar i BAS-K och BAS-F inom regionen.
 • att efter egna möjligheter och förmåga delta i användarsupport.

BAS-coachens profil:

 • kännedom om hela BAS kunskap om BAS-K och BAS-F
 • kunskap om ekonomiadministration i mindre organisationer
 • kännedom om medlemsadministration
 • kännedom om hamnadministration
 • kännedom om Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • allmän kännedom om båtklubbars och andra föreningars villkor
 • kommunikativ person

Vad erbjuder Svenska Båtunionen?

 • utbildning och regelbunden fortbildning
 • stöd i verksamheten som t ex kursmaterial, informationsmaterial mm

Utbildningen omfattar bland annat följande

 • Organisation - Svenska Båtunionen, BAS, Regionalt Båtförbund, Båtklubb m fl
 • BAS - Syften och mål.
 • BAS-coachens roll - Förväntningar, åtaganden, stöd mm
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Medlemsregister - Centralt delat personregister vad innebär det?
 • Översiktlig genomgång av hela BAS
 • Användarutbildning - Tips kring hur du genomför användarutbildning.
 • Genomgång av befintligt och planerat utbildningsmaterial och annat stöd.

Låter detta intressant? Vill du göra en insats för BAS och Svenska Båtunionen? Anmäl dig! Svenska Båtunionen står för dina resekostnader och utbildningen är avgiftsfri. Du behöver bara ge din tid.

Antalet platser är begränsat och intagningen sker även efter behov. Har du långt till närmsta BAS-coach är chansen att få komma med större. Totalt sett behöver vi bli fler. Nedan angivna personer är befintliga BAS-coacher:

 

Område

Namn

Sörmland, Södra mälaren, Hjälmaren

Anders Sylvan

Västkustens BF

Bo Fock

Västkustens BF

Folke Skredsvik

Stockholm

George Berggren

Hälsinglands BF

Günther Karl

Stockholm

Henrik Svensson

Bottenvikens BF

Janne Thelin

Värmland, VVDK, Östra Vänern

Karl-Axel Tervell

Hälsinglands BF

Lars-Göran Broman

Stockholm

Leif Svärd

Mälarens BF

Lennart Johansson

Sommens Sjöråd

Ove Burenby

Värmland, VVDK, Östra Vänern

Per Edberg

Blekinge BF

Staffan Österling

Dalarnas BF, Gästrikland

Susanne Nicklasson

Västerbottens BF

Valter Lindh

 

Anmäl intresse till Patrik Lindqvist hos Svenska Båtunionens kansli på patrik@batunionen.se eller per telefon 08 545 859 64. 

Dataskyddsförordningen - GDPR - utbildning

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har nu varit i kraft i ett halvår. Det är viktigt för alla organisationer som behandlar personuppgifter att ha koll på GDPR. Klubbens styrelse är ansvarig för klubbens verksamhet, inklusive behandling av personuppgifter. Brott mot GDPR kan ge böter, stora belopp vid svårare brott. Du har väl inte missat att det ges utbildning på olika platser i landet. Hittar du inget utbildningstillfälle inom räckhåll - kontakta ditt regionala båtförbund eller närmaste BAS-coach så försöker vi ordna med detta.

Kommande utbildningstillfällen hittar du på www.båtunionen.se i kalendern. Där finns även länk till anmälan. De tillfällen som för närvarande finns i kalendern är enligt nedan.

17 APR Utbildning – GDPR, Dataskyddsförordningen – First Hotel Kramm, Kramfors

Den utbildning i GDPR som Svenska Båtunionen håller innebär vanligtvis ett pass om tre timmar inklusive fikapaus. Vi går igenom vad GDPR är, vilka skyldigheter klubben har och vilka rättigheter registrerad (medlemmen) har. Vi går även igenom praktiska tips om hur klubben kan ta sig an GDPR-arbetet.

På hemsidan www.båtunionen.se publiceras information om SBUs arbete inom GDPR-området. Vi tar fram information, verktyg och mallar som klubben har nytta av i sitt arbete med GDPR.  

Prishöjning SMS

Priset för att skicka SMS från BAS har höjts från årsskiftet. Det nya priset blir 49 öre per SMS. Höjningen beror av att kostnaden har ökat för oss, men vi har inte höjt priset för användarna sedan möjligheten infördes. Vi kommer även att införa nya rutiner som innebär tätare fakturering av tilläggstjänster i BAS. Det har helt enkelt blivit så populärt att använda sådana tjänster att kostnaden blir för stor att finansiera årsvis, vi måste omsätta snabbare.

 

BAS support når du via menyn i BAS under “Hjälp” - “Support” eller på e-post bas-support@batunionen.com. Men glöm inte bort BAS-coacherna!

 

Christer Eriksson, ordförande BAS-kommittén

Patrik Lindqvist, Produktansvarig BAS

 

Avsändare av detta nyhetsbrev är:

Svenska Båtunionen - BAS
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
patrik@bas.batunionen.se