Styrelsen

Förbundsstyrelsen 2020

Ordförande
Bo Berglund


070-4554530

Vice ordförande
Fred Lindqvist


070-5780163

Sekreterare
Sven Dahlberg


070-6558260

Kassör
Christer Olofsson

0612-50077

073-1466205

Ledamot
Ove Vesterman

0612-22250

070-2817150

Carl-Göran Carlsson

060-40752

070-6100143

Jan Nyström


070-5347333

Nils Nilsson


0730424110

Roger Frisk

0660-53475

070-6993978

Carina Hoff                                                                                                          0727188140                                mamosy_65@hotmail.com        

Suppleant
Ernst Nordin                                         0660-81074                                          070-2152376                                  ernst.nordin@hotmail.com
Funktionärer

Besiktning
Försäkring
Fred Lindqvist

0663-61160

070-5780163

Valberedning
Lars Svedberg
Lena Nordlander

070 - 265 60 59