_______________________________________________________

KALLELSE TILL BÅTDAGEN 2022 (Årsmöte) Plats: Hotell Höga Kusten, Hornö Datum och Tid: Söndag 13 Mars 2022 kl 11.00 Anmälan önskas SENAST den 7 Mars 2022 till undertecknad eller direkt till förbundets e-post: info@vnbf.se Hej och välkommen till Båtdagen 2022!! Efter Båtdagens avslutande serveras lunch för föranmälda deltagare. Var noga med att utse förberedda ersättare, om någon representant blir sjuk kort innan mötet. Vi har alla ett fortsatt ansvar att stanna hemma även vid lättare förkylningssymptom, även om merparten av pandemirestriktionerna är hävda. VNBF betalar kostnader i samband med årsmötet för två klubbrepresentanter i medlemsansluten båtklubb. Det hindrar inte att fler från samma klubb kan delta. Vi hoppas på ett så välbesökt möte som möjligt! Det är angeläget att så många båtklubbar som möjligt finns representerade vid årsmötet. Vi ska tillsammans påverka och framföra frågor som är viktiga för båtlivet. Den fullmakt som deltagare skall lämna för att erhålla rösträtt, ska undertecknas av firmatecknaren för den båtklubb/förening som deltagaren representerar. Bifogat finns handlingar som Du behöver som representant vid årsmötet. Vänligen skriv ut dessa handlingar och ta med på årsmötet! Om anmälan sker senare är ni lika välkommen men kan inte räkna med gratis lunch! Välkommen! Styrelsen för Västernorrlands Båtförbund genom Sven Dahlberg Sekreterare